Back

Заповед за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33 (партер) във връзка с COVID-19

 

Във връзка с недопускане разпространението на COVID-2019 на територията на Столична община е въведен следният режим на работа: от понеделник до петък от 07:30 до 19:30 часа, съгласно Заповед № СОА20-РД09-1791/14.05.2020 г.


Заповед № СОА20-РД09-1791/14.05.2020 г. за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33 (партер) във връзка с COVID-19