Back

Заповед за определяне на дежурни детски градини във връзка оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД-отделенията в болниците и Диагностично консултативните центрове на територията на Столична община

 

Заповед  № СОА21-РД09-442/19.03.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на дежурни детски градини във връзка с оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД отделенията в болниците и Диагностично-консултативните центрове на територията на Столична община, издадена на основание чл. 44, ал. 2 ат Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, писмо № 1004-23/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

МОТИВИ: Предвид Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., с цел постигане на ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19) и оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД отделенията в болниците и общинските Диагностично-консултативни центрове на територията на Столична община.

Декларация (Приложение № 1 към Заповед № СОА21-РД09-442/19.03.2021)