Back

Заповед № СОА20-РД09-2753/30.10.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община

Заповед № СОА20-РД09-2753/30.10.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, считано от 06:00 часа на 01.11.2020 г. до 00:00 часа на 12.11.2020 г.