Back

Заповед № СОА20-РД09-2008/19.06.2020 г. на кмета на Столична община за създаване на организация при посещение на Природен парк "Витоша"

Кметът на Столична община издаде Заповед СОА20-РД09-2008/19.06.2020 г., с която:

  1. Директорът на Столична дирекция на вътрешните работи съвместно с началника на сектор „Общинска полиция – СДВР“ и директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при CO да създадат необходимата организация за спазване на обществения ред и на мерките за дистанция от 1,5 м между посетителите на Природен парк „Витоша“ през почивните дни.
  2. Директорът на Столична дирекция на вътрешните работи съвместно с началника на сектор „Общинска полиция – СДВР“ и директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при CO да създадат необходимата организацията за движение и паркиране на моторни превозни средства от кв. „Драгалевци“ до м. Морените и от кв. „Бояна“ до м. Златните мостове, м. Ветровала и м. Офелиите при съобразяване с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
  3. Настоящата Заповед отменя Заповед № СОА20-РД09-1747/01.05.2020 г.