Back

Заповед № СОА20-РД09-2032/23.06.2020 г. на кмета на Столична община за изменение и допълнение на Заповед № СOА20-РД09-1798/15.05.2020 г.

 

Заповед № СОА20-РД09-2032/23.06.2020 г. на кмета на СО за изменение и допълнение на Заповед № СOА20-РД09-1798/15.05.2020 г. за създаване на необходимата организация и контрол на транспортните оператори от общинската транспортна схема, както и всички юридическите лица, осъществяващи контрол на достъпа в метростанциите