ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
Back

Център за работа с деца на улицата

Адрес: ул. „Суходолска“ № 137
Ръководител: Цветина Шиндарска
Тел.: 0888 956 274; 02 426 22 02
E-mai: t.shindarska@hesed.bg

Услугата се администрира от фондация "Здраве и социално развитие".