Back

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ТЪРСЕЩИТЕ ЗАКРИЛА В ГР. СОФИЯ


 ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА СТОЛИЧНОЇ ОБЩИНИ ДЛЯ ТИХ, ХТО ШУКАЄ ЗАХИСТУ В М. СОФІЯ

 SOFIA MUNICIPALITY INFORMATION BROCHURE FOR ASYLUM SEEKERS IN SOFIA