Back

Детска градина № 48 „Братя Грим”, район "Сердика" (приложни изкуства, народни танци, плуване)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 48 „Братя Грим”, район "Сердика", за: