Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Карлос Контрера, Георги Георгиев, Екатерина Йорданова, Радослав Влахов, Христиан Петров
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-5809/18.06.2021 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

По електронен път:

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-5809/18.06.2021 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 21.06.2021 г. до 21.07.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“;
  • Електронна поща: v.zaharieva@sotia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

Стойчо Н. и Никола Н.  (публикувано на 22.07.2021 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт на територията на Столична община