Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане (реконструкция) на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичащи водни обекти – изграждане на нов мост на река Църна бара в землището на с. Волуяк, Столична община

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане (реконструкция) на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичащи водни обекти – изграждане на нов мост на река Църна бара в землището на с. Волуяк, Столична община, във връзка с проект АМ "Европа, участък ПЪТ 1-8 "Калотина – "Софийски околовръстен път".

24.03.2023