„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД – част от северен технологичен комин 120 м, от кота +74,11 до кота +77,00, за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронносъобщителни услуги

16.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД – едноетажна постройка и прилежащ към нея незастроен терен

16.01.2023

Район „Оборище“ удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 6 (шест) броя магазини за извършване на търговска дейност, с ползване на общо санитарно помещение, находящи се в пешеходения подлез на бул. „Ситняково“

16.01.2023

”Метрополитен” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

16.01.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за търговия (ресторант – пицария), находяща се в район „Слатина“, бул. "Шипченски проход"

13.01.2023

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот (обект), на 1. етаж в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8

10.01.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот, публична общинска собственост, с предназначение за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“

10.01.2023

„ДКЦ XV – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за следните обекти – недвижими имоти

10.01.2023

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение, намиращо се на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXII – София” ЕООД

06.01.2023

"Спортна София – 2000" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа, находящ се в гр. София, местност Алеко, парк „Витоша”

29.12.2022