“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси,за осъществяване на реклама

05.12.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

05.12.2022

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс за отаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ стопански обект, намиращ се на бул. „Ситняково“ № 30 (ъгъла с ул. „Русалка“), със специфично конкурсно условие – за търговска дейност

05.12.2022

Район „Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на документи относно конкурса за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвиденото по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години, на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда"

02.12.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение със застроена площ, разположена в поземлен имот в с. Волуяк, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност

02.12.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсната процедура за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост, представляваща самостоятелен обект, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл. 306, ет. 1, обект № 101, със специфично конкурсно условие – за културна и обществена дейност

01.12.2022

Район “Нови Искър” удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци“

01.12.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – „Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС

01.12.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Подход към Технически университет“ и в район „Студентски“

01.12.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – “Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

01.12.2022