Район “Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост на територията на район “Връбница”, намиращи се в 146–то ОУ „Патриарх Евтимий” и 62-ро ОУ „Христо Ботев” за организиране на ученическо хранене

11.08.2010

Район “Овча купел” удължава срока за подаване на документи за конкурса за отдаване под наем на помещение в сградата на 72 ОУ “Христо Ботев”, кв. Суходол - ученически бюфет, до 16.30 ч. на 26.08.2010 г.

10.08.2010

Район “Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене, находящо се в 78 СОУ в гр. Банкя

09.08.2010

“Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на "Втора МБАЛ - София" ЕАД.

06.08.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен терен - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. Овча купел 1, до бл.504, предназначен за паркинг

04.08.2010

Район „Средец" удължава срока с 15 дни по обявения конкурс за осъществяване на дейности по ученическо хранене в 6 ОУ "Граф Игнатиев" на територията на район „Средец"

30.07.2010

Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Кривина, ул.”Демокрация” № 2

29.07.2010

Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи второ и трето подземно ниво от паркинг към Местостанция 9 – стадион "Васил Левски"

22.07.2010

Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на помещения в 71 СОУ „П. Яворов” – с. Казичене за организиране на ученическото столово хранене

20.07.2010

Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на помещения в 83 ОУ „Елин Пелин” – с. Панчарево за организиране на ученическото столово хранене

20.07.2010