ЦЕНТРОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

 

Back Център за временно настаняване „Свети Димитър”


Адрес: гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 464, вх. А
Директор: Спас Бумбовски
Телефони: 02 925 07 27; 02 827 43 30; 02 827 41 53 

Капацитет: 270 места

Целеви групи:

  • бездомни хора над 18 години.

Предлагани дейности:

  • Предоставяне на жилищни помещения, обзаведени и оборудвани с всичко най-необходимо за бита;
  • Медицински услуги, съдействие и подготовка за документи за представяне пред ТЕЛК;
  • Съдействие за изготвяне на лични документи;
  • Съдействие за намиране на работа на безработните, настанени в Центъра;
  • Организиране на културни мероприятия.

Ред за предоставяне на услугата:

Настаняването се извършва на основание Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

Центърът за временно настаняване е услуга в общността.
Настаняването в Центъра става след издаване на заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане” (ДСП), на чиято територия се намира заведението, съгласно чл. 40а, ал. 1. След настаняването потребителят сключва договор с директора на Центъра за предоставянето на социалната услуга.

Изготвя се следният комплект от документи, който включва:

  • Заповед на директора на ДСП;
  • Молба – декларация по образец за социално и материално състояние, медицински за здравословно състояние;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Доклад предложение за необходимост за предоставяне на услугата.