Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 25.09.2012 г.

Вносители: Вили Лилков и Владимир Кисьов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 31.05.2012 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община

Публикувано на: 28.05.2012 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуване на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и
Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 14.03.2012 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

Публикувано на: 08.12.2011 г.

Вносител: Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 13.07.2011 г.

Вносители: Искра Ангелова, Владимир Кисьов, Христофор Христов, Живко Дервенов, Ангел Джамбазки, Анета Георгиева, Людмил Йорданов, Вили Лилков и Таня Митова - общински съветници, членове на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС

Доклад, Проект за решение