Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 03.07.2015 г.

Вносители: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, и д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 01.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/943 3617

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 01.07.2015 г.

Вносител: Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект на решение
Приложение 1
Приложение 2

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на: 22.06.2015 г.

Вносител: Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 2/943-36-17; 02/944-50-67
 
Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за допълнение и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

Публикувано на: 16.02.2015 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по "Финанси и стопопанска дейност"

Доклад и проект за решение