Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Дата на откриване: 11.10.2017

Дата на приключване: 10.11.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община

Лице за контакти: ланд. арх. Мая Тренчева


Тема: Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.09.2017

Дата на приключване: 03.11.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Илиев, Николай Стойнев, Владимир Данев, Миглена Горанова, Карлос Контрера, Симеон Славчев – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.09.2017

Дата на приключване: 28.10.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова, зам.-кмет на СО

Лице за контакти: Николай Михайлов