Тема: Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за социална политика при Столична община (ОССП) и отмяна на действащия правилник

Дата на откриване: 01.04.2019

Дата на приключване: 30.04.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Калинка Никова-Динкова


Тема: Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община (докладът за програмата не е разглеждан от Столичния общински съвет, поради изтичане на мандат 2015 - 2019)

Дата на откриване: 08.03.2019

Дата на приключване: 07.04.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Станил Станилов, Димитър Антов – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева


Тема: Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост

Дата на откриване: 18.02.2019

Дата на приключване: 19.03.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Венцислав Мицов, Иван Велков, Светослав Витков и Симеон Славчев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева и Иво Димитров


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.01.2019

Дата на приключване: 20.02.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нели Манчева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.01.2019

Дата на приключване: 11.02.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община и д-р Веселин Милев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет

Лице за контакти: Огнян Лютаков, Георги Георгиев