Тема: Отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии

Дата на откриване: 13.10.2020

Дата на приключване: 13.11.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Александра Петрова – юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии“


Тема: Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Дата на откриване: 01.09.2020

Дата на приключване: 01.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Диана Тонова и Иван Таков – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров – юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


Тема: Правилник за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


Тема: Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова


— 5 Items per Page
Showing 1 - 5 of 11 results.