ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

 

Back Защитено жилище за хора с психични увреждания (ж.к. "Слатина")


Адрес: гр. София, ж.к. "Слатина", ул. "Роглец" № 17

Директор: Елена Иванова

Телефон: 02 421 40 51

Услугата се администрира от: Фондация "Глобална инициатива в психиатрията".