Разрешение за строеж ще се издава само при приложена улична регулация

Фандъкова: "С промените се въвеждат повече изисквания към инвеститорите, но те дават повече ред и сигурност както за тях, така и за гражданите"

„Задължително условие за издаване на разрешение за строеж е да има приложена улична регулация. Това предложение на Столична община, разработено от екипа на главния архитект на София арх. Здравков, беше прието с промени в Закона за устройство на територията. Тази промяна е ключова за София и особено при строителството в новите квартали, като въвежда повече отговорност и координация.“ Това съобщи чрез своя Фейсбук профил кметът на София Йорданка Фандъкова.

С тази промяна се спира възможността в улиците да остават частни имоти и да се стига до прецеденти, като затваряне на улици или частни улици, каквито случаи не са изключение, заради реалната липса на общинска собственост върху уличната мрежа в квартали като „Витоша ВЕЦ Симеоново“, „Манастирски ливади“, „Малинова долина“, „Кръстова вада“ и др.

Това законово изискване гарантира и възможността след това улиците да бъдат изграждани.

„Втората съществена промяна, която е постигната след предложения на Столична община, е изискването при въвеждане в експлоатация на сградите с височина над 10 м да бъдат изпълнени благоустройствени дейности и настилки по ред и в обем, определен от общинските съвети.

Тези две промени дават гаранции, че ново строителство ще има само там и тогава, когато може да се осигури нормален достъп до бъдещата сграда.

Това не са лесни промени, защото с тях се въвеждат повече изисквания към инвеститорите, но те дават повече ред и сигурност както за тях, така и за гражданите" – каза също столичният кмет Фандъкова.

По думите на Фандъкова: „Получихме подкрепа и за затваряне на възможността да се строят сгради с ателиета, заобикалайки по-високите изисквания за отстояния, които важат за жилищни сгради. С новите текстове изискванията за ателиета се изравняват с тези за жилища.“

Другата приета промяна в ЗУТ затваря възможността в зони за ниско и вилно застрояване да се заобикаля ограничението за максимална височина. Новият текст в Закона дава възможност на общините да премахват по облекчен ред мобилни съоръжения от паркове, градини и площадни пространства. Столична община имаше такава процедура, но тя беше отменена заради липса на законово основание.