Днес се проведе онлайн заседание на Икономическия експертен съвет към Столична община

Днес се проведе  онлайн заседание на Икономическия експертен съвет към Столична община. На него бяха обсъдени мерки за подкрепа на бизнеса в София. В заседанието се включиха кметът на София Йорданка Фандъкова,  Красен Станчев, Лъчезар Богданов и Петър Ганев от Института за пазарна икономика,  Георги Ангелов от Отворено общество,  Иван Нейков, Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма и Надя Шабани от Центъра за нестопанско право, както и зам.-кметовете Владимир Данаилов и Дончо Барбалов и председателят на комисията по икономика и собственост Николай Стойнев.
 

"Целта  ни е да  използваме по най-ефикасния начин възможностите на общината, за да помогнем на малкия и среден бизнес в София, който е засегнат от кризата, както и да създадем стимули за бързо възстановяване на икономиката на града" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова след заседанието.  По думите на кмета Фандъкова в сряда, 1 април, ще бъде финализиран пакетът от мерки, които тя  ще предложи на представителите на политическите сили в Общинския съвет.
 

Мерките за подкрепа на бизнеса, които се обсъждат към момента, са: удължаване на срока за плащане на такса смет за първото тримесечие от 30 април до 30 юни и удължаваме с 1 месец на  служебния абонамент на тези фирми, които поради затварянето на зоната не са го ползвали. Освобождаване от такса „тротоарно право“ на  тези фирми, които не са работили за времето на извънредното положение, както и освобождаване от наем на тези наематели на общински имоти, които са засегнати от наложените противоепидемични мерки. Общината предвижда да осигури банкови гаранции за малки и средни предприятия чрез Общинския гаранционен фонд до 50% от размера на кредита.  В сферата на култура се предвижда осигуряване на 60% от собствените приходи на общинските театри и други културни институти от общинския бюджет, с което да се гарантират заплатите на работещите в тях и преразглеждане на проектите по програмите „Култура“, „Европа“, „Спорт и младежки дейности“, с което да се осигури финансиране на тези проекти, които не могат да стартират по заявения начин заради въведените ограничителни мерки.
 

Обсъждат се и административните мерки  за подобряване на електронните услуги към гражданите и бизнеса. Главният архитект е разработи три нови е-услуги: електронно заявяване за разрешение за строеж,  електронно заявяване за разрешение за поставяне и електронно заявяване и получаване на виза.
 

За да направим по-ефективна комуникацията в този период предоставихме възможност за връзка по имейл с всеки служител на направление „Архитектура и градоустройство“ и съкратихме сроковете за публикуване на издадени административни актове в регистрите на НАГ – от 3 дни на 1 работен ден.
Създадена е  възможност за районните администрации да публикуват Протокол Образец 2, Протокол Образец 3 и Груб строеж в Системата за издаване на административни актове. Информацията ще е публична в регистъра на разрешенията за строеж. До дни ще е готова и  платформа, която обединява на едно място всички налични е-услуги на общината.  Обсъжда се и възможността за съвместни действия с НАП за издаване на персонални идентификационни кодове за гражданите, което ще улесни ползването на административни услуги.