Back 3. Дом за пълнолетни лица с деменция


Директор: Ангелина Георгиева
Адрес: кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 202
Телефон: 02/857 47 38; 02/857 00 40 (счетоводство)
 

Капацитет на дома: 78 места.


Услугата се управлява от: Сдружение „Информация и консултации“.
 

Ред за настаняване:
Настаняването се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” – "Красно село".
 

Социални услуги:

  • ползване на помещение за хранене;
  • предоставяне на здравословна и питателна храна;
  • съдействие за участие в програми за социална интеграция;
  • съдействие за получаване на специализирана медицинска и стоматологична помощ;
  • съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;
  • осигуряване на информация за нормативната уредба;
  • осигуряване на възможност самостоятелно да организират свободното си време;
  • осигуряване на възможност за лични контакти със семейството;
  • участие в културни, спортни и други дейности.