Back 6. Дом за пълнолетни лица със сетивни увреждания

 

Директор: Йорданка Темелкова
Адрес: ул. „Балша” № 23
Телефон: 02/952 12 05; GSM: 0888 279 249
 

Капацитет на дома: 22 места.
 

Ред за настаняване:
Настаняването на потребителите на социални услуги в Дома за слепи лица се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 19 от Закона за социално подпомагане.
 

Необходими документи за постъпване в заведение, предоставящо социални услуги извън обичайната домашна среда:

 • Молба – декларация по образец;
 • Медицинско удостоверение за психично състояние;
 • Медицинско удостоверение от районно здравно заведение по местоживеене на кандидата за общото му здравословно състояние;
 • Експертно решение на ТЕЛК;
 • Снимки – 2 бр.;
 • Документ за самоличност.

На потребителите на социални услуги в Дома за слепи лица са осигурени всички необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване.

За осигуряването на тези услуги работи квалифициран персонал, който се състои от медицински лица (лекар, медицински сестри, рехабилитатор), социални работници, психолог.
 

Социални услуги:

 • Двадесет и четиричасово медицинско обслужване,
 • навременна медицинска помощ,
 • осигуряване на лекари – специалисти,
 • посещения в необходимите болнични заведения,
 • осигурени са индивидуална и групова рехабилитационна програма,
 • храна, съобразена със здравословното състояние на всеки един от потребителите.
   

Административни услуги:

 • актуализиране на документите за самоличност;
 • изготвяне на необходимите документи, служещи за навременно получаване на пенсии и социална интеграция; осигуряване на необходимите документи относно привилегии, полагащи се на съответните потребители като: карти за градския транспорт, карти за ЖП транспорт, безплатни минути в мрежата на БТК и мобилните оператори;
 • осигуряване на необходимите консумативи и медикаменти за лично потребление;
 • осигуряване на културно-социални програми, спомагащи тяхното адаптиране в условията на дома, успешното интегриране във външната социална среда, постигане на възможно най-доброто ефективно стареене;
 • групова и индивидуална работа с психолог, социално-психологически тренинги, с цел подобряване комуникацията и общуването, психотерапия.