Back 1. Дом за стари хора "Дълголетие"


Директор: Снежина Филипова
Адрес: кв. „Дървеница”, ул. „Пловдивско поле” № 8
Телефон: 02/876 11 93; 02/885 06 78 (счетоводство)


Капацитет на дома: 375 места.
 

Ред за настаняване:
Настаняването в Дома за стари хора "Дълголетие" се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”.


Предлагани услуги:

 • административно обслужване;
 • работа с институции;
 • социално-правна защита;
 • медицинска и социална рехабилитация;
 • осигуряване на възможност за участие в обучителни медицински и социални програми;
 • решаване на конфликти;
 • индивидуални консултации;
 • контакти с близките и семейството;
 • социална подкрепа;
 • организиране на трудотерапия;
 • организиране на свободното време;
 • културни и спортни мероприятия;
 • екскурзии, чествания, тържества.

Медицински услуги:

 • 24-часово медицинско обслужване;
 • консултации от лекар – ординатор;
 • стоматологична, психиатрична и психологична помощ;
 • физиотерапия, рехабилитация и масаж;
 • лечебна физкултура;
 • диетично хранене;
 • ежедневно хигиенизиране.

Допълнителни услуги:

 • библиотека;
 • фризьор и бръснар;
 • шивашки услуги;
 • помощ в поддържането на личната хигиена.