ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

 

Back Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения)


Адрес: кв. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 8, вх. А

Директор: Мариана Митева

Телефон: 0899 873 753.