КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ

 

Back Кризисен център (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик)


Директор:  д-р Десислава Иванова

Телефон на директора: 0882 246 623

Кризисен център е комплексна услуга, която предоставя грижа, закрила и сигурна среда на деца, пострадали от насилие, с приоритетно настаняване на деца, пострадали от трафик. Капацитетът на Центъра е 10 легла. Основната цел, която си поставя екипът на Центъра, е да намали злоупотребата, както и да подобри грижата за деца, пострадали от трафик на хора или други форми на експлоатация, чрез предоставяне на лесно достъпни услуги в общността като алтернатива на институционалния подход към тези случаи.

Електронна поща: desislava_ti@abv.bg