ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Back Център за обществена подкрепа (ул. „Пиротска”)


Адрес: ул. „Пиротска” № 175
Директор: Биляна Койчева
Телефон: 02 920 42 38

Капацитет: 50 места

Услугата се администрира от сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП).

Целеви групи:

 • Деца и младежи на възраст от 7-18 години;
 • Кандидат-приемни родители, приемни родители, кандидат-осиновители, осиновители, семейства.

Предлагани дейности:

 • Ателиета - „Приложни изкуства”, „Готварство”, „Игри на двора”, Индивидуална училищна подкрепа, „Народни танци”, „Футбол”;
 • Групова работа за придобиване на житейски умения;
 • Психологическо и социално-педагогическо консултиране;
 • Обучение на приемни родители и осиновители;
 • Оценка на приемни родители;
 • Последващо наблюдение на приемни родители;
 • Реинтеграция в семейна среда;
 • Психологическо и социално-педагогическо консултиране на семейства (осиновители, приемни родители, родители);
 • Група за взаимопомощ на приемни родители и осиновители.