Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование

11.06.2020

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

08.06.2020

Писмo до кметовете на райони относно информация за предоставени за ползване сгради на бивши детски градини и ясли

04.06.2020

Писмo до кметовете на райони за предоставяне на актуална информация за хода на изпълнение на предвидените за 2020 г. строително-монтажни работи в общинските училища и детски градини

04.06.2020

Съобщение относно записването на класираните първокласници

22.05.2020

Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

20.05.2020

Записване на децата след извършване на първо класиране

12.05.2020

От 14 май заявленията за кандидатстване в първи клас се приемат на място в училищата

08.05.2020

Уточнение относно прилагането на общ критерий "Работещ родител" за прием на деца в общински детски заведения

27.04.2020

Съобщение във връзка с приема на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата

22.04.2020