Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община

Публикувано на 28.09.2017 г.

Вносители: Иван Илиев, Николай Стойнев, Владимир Данев, Миглена Горанова, Карлос Контрера, Симеон Славчев - общински съветници

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следните e-mail адреси: vzaharieva@sofia.bg, ir.dimitrov@sofia.bg, tradeva@sofia.bg, jp@sofia.bg
 
Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община


Получени становища:

Становище на д-р Младен Младенов (публикувано на 09.10.2017 г.)
Становище на Адвокатско дружество "Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов" (публикувано на 10.10.2017 г.)
Становище на Орлин Атанасов (публикувано на 10.10.2017 г.)
Становище на Радослав Крумов (публикувано на 10.10.2017 г.)
Становище на Евдокия Манева (публикувано на 11.10.2017 г.)
Становище на Цветан Коцев (публикувано на 11.10.2017 г.)
Становище на Светлозар Алексиев (публикувано на 15.10.2017 г.)
Становище на Калин Лиловски (публикувано на 17.10.2017 г.)
Становище на Таня Генчева (публикувано на 18.10.2017 г.)
Становище на Дарина Стойкова (публикувано на 18.10.2017 г.) 
Становище на Николай Качамаков (публикувано на 18.10.2017 г.) 
Становище на Тома Белев (публикувано на 18.10.2017 г.) 
Становище на Добромир Банев (публикувано на 19.10.2017 г.)
Предложение рег. № СОА17-ГР94-6488/17.10.2017 г. на Радослав Крумов (публикувано на 19.10.2017 г.)
Становище на експертна група (публикувано на 23.10.2017 г.)
Предложение на Теодор Спиров (публикувано на 23.10.2017 г.)
Предложение рег. № СОА17-ГР94-6427/13.10.2017 г. на Ваня Иванова (публикувано на 25.10.2017 г.)
Предложение на Красимир Руев (публикувано на 25.10.2017 г.)
Становище на Експертна група 1 (публикувано на 25.10.2017 г.)
Становище на Катя Панева (публикувано на 25.10.2017 г.)
Становище на Пламен Василев (публикувано на 25.10.2017 г.)
Становище рег. № СОА17-ВК66-5552-[6]/26.10.2017 г. на ОПП-СДВР (публикувано на 26.10.2017 г. )
Предложение на Любомир Иванчев, Десислава Вучева, Мария Панчева (публикувано на 26.10.2017 г.)
Становище рег. № СОА17-ВК66-6552-[7]/31.10.2017 г. на фондация "Жар театър" (публикувано на 31.10.2017 г.)
Становище на Анна Лазарова (публикувано на 02.11.2017 г.)
Становище на Георги Леков (публикувано на 07.11.2017 г.)
Становище на СДВР (публикувано на 07.11.2017 г. )
Становище и предложение на Марта Руменова Георгиева (публикувано на 07.11.2017 г.)
Предложение рег. № СОА17-ВК66-7507/02.11.2017 г. на Анета Григорова (публикувано на 07.11.2017 г.)
Предложения рег. № СОА17-НЦ62-1273/02.11.2017 г. на Фондация "Д-р Петър Дертлиев" (публикувано на 07.11.2017 г.)
Становище рег. № СОА17-КЦ01-25832/20.10.2017 г. и № СОА17-КЦ01-25831/20.10.2017 г. на експертна група 1 (публикувано на 09.11.2017 г.)

************************************
ПОКАНА

Във връзка с работата на работна група по Заповед СОА16-РД91-88/12.02.2016 г. на кмета на Столична община и изготвен доклад с вх. № СОА17-ВК66-6552/28.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община ще се проведе обществено обсъждане на горецитирания проект за нормативен акт на 19.10.2017 г. от 11.30 ч. в зала № 5 на Столична община.

Дневен ред

1. Представяне на Проект на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
2. Обсъждане на проекта по т. 1

Проектът на нормативен акт е достъпен в срок до 03 ноември 2017 година.

Протокол от обществена консултация (публикуван на 24.10.2017 г.)

 

************************************
ПОКАНА

Във връзка с работата на работна група по Заповед СОА16-РД91-88/12.02.2016 г. на кмета на Столична община и изготвен доклад с вх. № СОА17-ВК66-6552/28.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община и поради големия обществен интерес, ще се проведе второ обществено обсъждане на горецитирания проект за нормативен акт на 26.10.2017 г. от 16.30 ч. в зала № 5 на Столична община, ул. № "Московска" 33.

Дневен ред

1. Представяне на Проект на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
2. Обсъждане на проекта по т. 1

Проектът на нормативен акт е достъпен в срок до 03 ноември 2017 година.

В 7-дневен срок от провеждане на обсъждането, участниците могат да изпращат писмени мнения, становища и предложения по проекта на наредба.

Протокол от обществена консултация (публикуван на 31.10.2017 г. )
 


Доклад № СОА17-ВК66-6552-[9]/28.06.2018 г. относно Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община (публикуван на 28.06.2018 г. )

- Проект на решение
- Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община 
(Приложение 1 към проекта на решение)
- Мотиви и актуализирана предварителна оценка на въздействието
- Обобщена справка
на постъпилите предложения в рамките на обществената консултация относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
 Доклад № СОА17-ВК66-6552-[13]/26.07.2018 г. относно Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община (публикуван на 03.08.2018 г. )