Заглавие Дата на публикуване
Заповед № СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. за изменение на Заповед №СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община (изм. и доп.), за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 21.10.2021
По нареждане на кмета Фандъкова Столична община разширява възможностите за ваксинация 21.10.2021
По разпореждане на кмета Фандъкова Столична община продължава ваксинацията срещу COVID-19 на възрастни хора в социалните домове 19.10.2021
Информация към 18.10.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 19.10.2021
Заповед № СОА21-РД09-1357/19.10.2021 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1800/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09 1801/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1804/15.05.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1806/15.05.2020 г. 19.10.2021
Общо 1186 ваксини са поставени в общинските изнесени пунктове този уикенд 18.10.2021
Информация към 11.10.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 12.10.2021
Информация към 04.10.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 06.10.2021
В събота и неделя ще работят изнесените кабинети на общината за ваксинация 01.10.2021
Заповед № СОА21-РД09-1279/29.09.2021 г. на кмета на Столична община 29.09.2021