Услугата „Детска кухня“ предоставя обедно меню (супа, основно ястие и десерт) за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до три години, отглеждани в домашна обстановка (Допълнителни разпоредби, § 1 на Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях). 
 


Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,30 лв. – чл. 43 (1) на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 43 (2) Таксата се заплаща с 50% намаление за:

  1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
  2. деца с един родител;
  3. заличена (с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012): деца, чийто родител отбива военна служба;
  4. деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
  5. трето и следващи деца на многодетни родители;
  6. деца, пълни сираци;
  7. деца, единият от родителите на които е с над 71% трайно намалена работоспособност.

Определената такса важи за всички общински комплекси за детско хранене, общински детски кухни на територията на съответните районни администрации, както и за общинските кухни (раздавателни пунктове) към самостоятелните детски ясли. 


КУХНИ ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ РАЙОН АДРЕС НА РАЗДАВАТЕЛЕН ПУНКТ
Комплекс за детско хранене район "Витоша"
адрес: гр. София 1618, ул. "Белмекен" № 13
тел. 029555240
директор: д-р Елена Василева
e-mail: kdh.vitosha@abv.bg
"Витоша" 1. ул. "Белмекен" № 13
2. ул. „Цар Борис III“ № 375, кв. "Княжево"
3. ДГ № 160 "Драгалевци", ул. "Захари Зограф" № 1, кв. "Драгалевци"
4. кв. "Владая", ул. „Войнишко въстание” № 63
"Красно село" 1. ул. „Дебър“ № 16 – 22, Детска градина № 93
2. СДЯ № 31, ул. "Цар Борис ІІІ" № 41
"Овча купел" 1. кв. "Овча купел 1", ДГ № 39 "Пролет"
2. кв. "Овча купел 2", ул. "Детелина" № 1, ДГ № 84 „Детелина“
3. кв. "Горна баня", ул. "Каменица" № 2
"Лозенец" 1. "Лозенец" – ДГ № 175, ул. „Тодор Чипев“ № 1
"Триадица" 1. ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Киро Тулешков" № 16
2. ж.к. "Гоце Делчев", ул. „Славовица” № 20
Комплекс за детско хранене район "Люлин"
адрес: гр. София 1336, ж.к. "Люлин" – І микрорайон,
ул. "Фортов път" № 2
тел: 028268572
директор: д-р Янка Иванова
e-mail:kdh_lulin@abv.bg, kdh.lulin@gmail.com
"Люлин" 1. ж.к. "Люлин" І микрорайон, ул. "Фортов път" № 2
2. ж.к. "Люлин" ІІ микрорайон, ДГ № 31 , ул. "208“ № 17
3. ж.к. "Люлин" ІV микрорайон, кафе „Мони”, бл. 410, вх. Б, ул. "Т. Стоянов"
4. ж.к. "Люлин" V микрорайон, ДГ № 57 "Хосе Марти", ул. "501" № 1
5. ж.к. "Люлин" VІ микрорайон, кафе-сладкарница между бл. 637 и бл. 638 – трафопост
6. ж.к. "Люлин" VІІ микрорайон, ДГ № 64 "Първи юни", ул. "Полковник Стоян Топузов" № 7
7. ж.к. "Люлин" VІІІ микрорайон, кафе "Еспресо", ул. "Преполац", срещу бл. 802
8. ж.к. "Люлин" ІХ микрорайон, „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД, ул. „Кореняк” № 17
9. ж.к. "Люлин" Х микрорайон, ДГ № 86 "Асен Босев", ул. "Тома Давидов" № 44
10. кв. "Филиповци", ул. „Братя Найденови” № 14, сградата на кметството
11. ж.к. "Филиповци", Здравна служба
"Красна поляна" 12. ул. “Суходолска” № 137В, работно време 11:30 до 12:00 часа
"Модерно предградие" 13. ул. „Връх Манчо”, бл. 3Б, вх. А (ул. 3019 № 3)
Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма
район "Илинден"

адрес: гр. София 1309, ул. "Сава Михайлов" № 57
тел.: 028223007
директор: д-р Мария Русинова
e-mail: bankazamaichinakarma@abv.bg
"Илинден"  
Кухня майка "Красна поляна"
адрес: гр. София, бул. "Възкресение" № 49, бл. 234
тел.: 028223204
"Красна поляна" 1.бул. „Възкресение”, бл. 234
"Възраждане" 1. ул. „Одрин”, бл. 14
2. ул. "Антим І" № 19
"Триадица" 1. ул. „Бяла черква”, бл. 6
2. ул. "Самуил" № 19
"Сердика" 1. ж.к. „Банишора”, ул. „Охрид”, бл. 20
"Подуяне" 1. ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Гинци" № 16, в сградата на ДГ № 103 "Патиланско царство"
2. ул. "Хан Севар" № 1, ДГ № 74
"Оборище" 1. ул. „Сердика” № 29
Кухня майка "Западен парк"
адрес: гр. София, ж.к. "Западен парк", ул. "Суходолска" № 2
тел: 028229058
"Красна поляна" 1. ул. „Суходолска 2” (срещу ДГ № 128 „Феникс“).
"Илинден" 1. ж.к. „Света троица”,.бл. 145
2. ж.к. „Света троица”, бл. 367
3. ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 52
"Надежда" 1. ж.к. „Надежда”, ул. „Иван Кулин” № 9, ДГ № 27 "Детска китка"
2. ж.к. „Свобода”, ул. ”Петко Д. Петков”, ДГ № 171 "Свобода"
3. ж.к. „Обеля 2”, ДКЦ ХХХ
"Връбница" 1. с. Волуяк – кметство
2. с. Мрамор – кметство
гр. Банкя 1. гр. Банкя, ДГ № 25 "Изворче"
Детска кухня район "Младост"
адрес: гр. София 1784, ж.к. „Младост I”, бивше ОДЗ № 29
тел.: 028745008
директор: Р. Титкова

 

"Младост" 1. ж.к. „Младост І”, ул. „Тодор Стоянов”, бивше ОДЗ № 29
2. ж.к. „Младост І”, ДГ № 11 "Мики Маус"
3. ж.к. „Младост ІІ”, ДГ № 186 „Деница“
4. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 56 "Здравец"
5. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 59 "Елхица"
6. ж.к. „Младост І А”, до бл. 522, ДГ № 75 "Сърчице"
7. ж.к. „Младост ІV”, до бл. 441, ДГ № 76 "Сърничка"
8. ж.к. Младост IV, ул. "Бъднина" 17 (до бл. 436), ДГ № 188
Детска кухня район "Искър"
адрес: гр. София 1592, ж.к. „Дружба І”, бл. 40
тел. 029791332
инструктор по хранене: В. Ангелова
"Искър" 1. ж.к. „Дружба І”, до 108. СОУ
2. ж.к. „Дружба І”, до 4. ОУ
3. ж.к. „Дружба ІІ”, трафопост до бл. 267
Детска кухня район "Средец"
адрес: гр. София 1000, ул. „Хан Аспарух” № 60
тел.: 029896670
директор: П. Илиева
"Средец"  
Детска кухня район "Средец"
адрес: София 1124, ул. „Тича” № 6
тел.: 029443865
директор: С. Генчева
"Средец"  
Детска кухня район "Студентски"
адрес: София 1700, до бл. 14 (ниско тяло)
тел.: 0884166795
директор: С. Петрова
"Студентски" 1. кв. „Дървеница”, ул. „Белимел” № 11, ДГ № 72 "Приказка без край"
2. бул. „Г. М. Димитров”, бл. 102, ДГ № 10 "Чебурашка"
3. Кухня майка, бл. 14 (ниско тяло)
Детска кухня район "Красно село"
адрес: гр. София 1618, ул. „Пчела” № 21
тел.: 029676706
директор: Р. Високомогилска
e-mail: dmk-2011@abv.bg
"Красно село" 1. ул. „Пчела” № 21
2. ул. „Ген. Ст. Тошев” № 34, ДГ № 8 "Проф. д-р Елка Петрова"
3. бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 А, ДГ № 142 (бивше ЦДГ № 114)
 
Детска кухня район "Слатина"
адрес: гр. София 1574, ул. „Ал. Момчев” № 2
тел.: 028718154
директор: В. Коцева
отговорник: А. Накова
"Слатина"

1. ул. „Ал. Момчев” № 2, ДГ № 65 "Слънчево детство"
 

 

 

САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ С КУХНИ КЪМ ТЯХ АДРЕС КАПАЦИТЕТ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН
СДЯ № 28  гр. София, район "Средец", ул. "Христо Белчев" № 41  30 Валентина Куликова-Владова 029872077
СДЯ № 70 "Мечо Пух" гр. София, район "Сердика", ул. "Ком" № 24  35 Лидия Лазарова  029367179 
СДЯ № 12 "Бебеландия" гр. София, район "Слатина", ул. "Плачковски манастир" № 11  60 Камелия Кекeрова 029444062
СДЯ № 56 "Калина" гр. София, район "Слатина", ул. "Елисавета Багряна" № 9  40 Стойка Димова 028722488
СДЯ № 57 "Приказка" гр. София, район "Слатина", ул. "Хр. Максимов" № 12  40 Иванка Вуканина 028720366 
СДЯ № 36 "Слънчево зайче"
 

Раздавателни пунктове:
1. СДЯ № 36 "Слънчево зайче" гр. София, район "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 15;
2.  ДГ № 34 „Брезичка“, ул. „Вл. Трендафилов“ № 1

80 Теменужка Иванчева 028720540
СДЯ № 23 "Ралица" гр. София, район "Лозенец", ул. "Ралица" № 4 50 Дора Григорова  028661762
СДЯ № 45 "Майор Франк Томпсън" гр. София, район "Лозенец", ул. "Майор Томпсън" № 40  60 Даниела Котева  028621077
СДЯ № 46 "Мики Маус" гр. София, район "Лозенец", ул. "Свети Наум" № 56 60 Ангелина Цолова 028662405 
СДЯ № 21 "Бон-бон" гр. София, район "Триадица", ул. "Стефан Малинов" № 2 25 Росица Владимирова  029523925
СДЯ № 35 "Вълшебство" гр. София, район "Триадица", ул. "Орехова гора" № 11 25 Росица Василева  028589032
СДЯ № 66 гр. София, район "Овча купел", ул. "681" № 5 60 Диана Ракова  029555579
СДЯ № 44 с. Бистрица, район "Панчарево", ул. "Тинтява" № 8 40 Янка Хасина  029922097