ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

Адрес: ул. "Цар Симеон" № 110
Директор: Недялко Димов
Телефон: 02 803 35 50

Услугата се администрира от Сдружение "Съюз на слепите в България".