Назад

Организация на движението за заснемане на рекламен клип

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

• От 07:00 до 16:00 часа на 24.11.2021 г.:

- на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“ – 5 (пет) паркоместа;

- на ул. „Кракра“ между ул. „Оборище“ и ул. „Шипка“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- на ул. „Шипка“ между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Кракра“ – 6 (шест) паркоместа.

• От 06:00 до 17:00 часа на 25.11.2021 г.:

- на ул. „Кузман Шапкарев“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Кузман Шапкарев“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

• От 10:00 до 20:00 часа на 24.11.2021 г. да се разреши паркирането на колите на снимачния екип на ул. „Съборна" между ул. „Цар Калоян“ и пл. „Света Неделя“.

 
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО