Назад

Организация на движението за реконструкция на топлопровод по ул. „Цар Иван Шишман“

До 24.08.2021 г. (включително) продължават въведените промени в организацията на движение:

- забранява се влизането на превозни средства през кръстовища: ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Ген. Гурко” и ул. „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска”;

- забранява се влизането, престоят и паркирането по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген. Гурко“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“;

- забранява се влизането и паркирането (с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4), както следва:

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“;

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“.

Остава променена посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков” като същата да стане от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”.

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Аксаков” като същата да стане от ул. „Аксаков” към ул. „Хаджи Димитър”.

От 14.08.2021 г. до 24.08.2021 г. (включително):

- се забранява се влизането през кръстовище ул. „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска”.

Забранява се влизането, престоят и паркирането по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген. Гурко“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“.

Забранява се влизането и паркирането на превозни средства (с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4), както следва:

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“;

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“.

Променя се посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков” като същата да стане от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”.

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Аксаков” като същата да стане от ул. „Аксаков” към ул. „Хаджи Димитър”.

От 25.08.2021 г. до 27.08.2021 г. (включително):

- забранява се влизането на превозни средства през кръстовище ул. „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска”;

- забранява се влизането, престоят и паркирането на превозни средства по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Иван Вазов“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“;

- забранява се влизането и паркирането на превозни средства (с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4), както следва:

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“.

Променя се посоката на движение по:

-  ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков” като същата да стане от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”;

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Аксаков” като същата да стане от ул. „Аксаков” към ул. „Хаджи Димитър”;

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов” и ул. „Юрий Венелин” като същата да стане от ул. „Юрий Венелин” към ул. „Ген. Паренсов”.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО