Назад

Организация на движението за провеждане на културно мероприятие на 16.04.2022 г.

От 08:00 до 20:00 часа на 16.04.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на ул. „Цар Шишман“ № 31 – 4 (четири) паркоместа.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО