Обратно Организация на движението във връзка с ремонт на ул. „Първа българска армия“ от мост на река Суходолска до ул. „Мара Бунева“

От 28.09.2021 г. до 15.12.2021 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Първа българска армия“ между ул. „Нешо Бончев“ и ул. „София“.

В тази връзка се въвеждат промени в част от линиите на градския транспорт. От 28.09.2021 г. се възстановяват маршрутите на автобусни линии №№ 21, 22, 23 и 24.

От 28.09.2021 г. до 15.12.2021 г. (включително):

• Автобусите от автобусна линия № 100 се движат по маршрут, както следва (в посока кв. “Бенковски“): от Пътностроителна техника по действащия маршрут до кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Каменоделска“, наляво по ул. „Каменоделска“, надясно по ул. „Грънчарска“, бул. „История славянобългарска“, надясно по бул. „Илиянци“ и след кръстовището с ул. „Първа българска армия“ по маршрута двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута и на временна спирка с код 6465 „Централен гробищен парк“ на ул. „Градинарска“ на 40,00 метра от кръстовището с ул. „Заводска“ в посока „Пътностроителна техника“.

• Разкрива се временна автобусна линия № 202 с маршрут: от автостанция "Орландовци" надясно по ул. „Първа българска армия“, надясно по ул. „Мара Бунева“, наляво по ул. „Железопътна“, наляво по ул. „Петър Б. Величков“ до временната спирка с код 6324 „Ул. "Нешо Бончев“ (крайна и начална). Тя ще се движи по ул. „Нешо Бончев“, по ул. „Кирил Пърличев“, по ул. „Мара Бунева“, по ул. „Първа българска армия“ и по ул. „Кестен“ до автостанция "Орландовци".

Автобусите да спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на временните спирки:

- с код  6233 „Ул. "Ком“ на ул. „Петър Б. Величков“ след ул. „Ком“;

- с код 6324“ „Ул. "Нешо Бончев“ – крайна и начална, на ул. „Петър Б. Величков“ преди ул. „Нешо Бончев“;

- с код 6325 „Ул. "Мелодия“ на ул. „Кирил Пърличев“ преди ул. „Мелодия“;

- с код 6326 „Ул. "Локорска“ на ул. „Кирил Пърличев“ след ул. „Локорска“.