Заглавие Дата на публикуване
Съобщение на МОСВ, Басейнова дирекция "Дунавски район", за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването 27.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на склад, лаборатория и офиси”, в УПИ III – 540, кв. 51, с. Кривина, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ХУБЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, за захранване на поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели), в поземлен имот с идентификатор 68134.4300.8242, м. „Юбилейна гора“, район „Овча купел“, Столична община, с възложител „МАНИ М1“ ООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Комплекс от жилищни сгради с локално пречистващо съоръжение за отпадъчни води за 200 екв.ж. и ТП”, находящи се в имоти с идентификатори 04234.6938.3701, 04234.6938.3706, 04234.6938.3698, 04234.6938.3699, 04234.6938.3700, 04234.6938.3716, 04234.6938.3709, 04234.6938.3707, 04234.6938.2268, 04234.6938.3703 и 04234.6938.3705, в землището на с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „БИСТРИЦА ВИЛАС” ЕАД 22.06.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10 м” в поземлен имот с идентификатор 11884.5588.47, с. Войнеговци, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „РМ ИМОТИ” ЕООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на пет жилищни сгради” в ПИ с идентификатор 22472.7415.3, м. „Гробо”, с. Долни Пасарел, район „Панчарево”, Столична община, с възложители Н. Канелли, С. Илиева, Г. Шокаров, Г. Глинджев, Г. Илиев и „ТОП – ГЕО” ООД 20.06.2022
Решение № 426 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на район „Младост“ с името „Посланик Джеймс Пардю“ 16.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Площадка за дейности с отпадъци от пластмаса и опаковки от дървени материали” в промишлена сграда, находящ се в поземлен имот, район „Сердика”, с възложител „МАСТЕР КЕНТ ПРО” ЕООД 15.06.2022
Решение № 427 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“ с името „Димитър Еленов“ 13.06.2022
Решение № 425 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на общински обект в район „Лозенец“ на името на актьора Филип Трифонов и поставяне на паметен знак 13.06.2022