Назад

Решение № 127 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС (Доклад рег. № СОА20-ВК08-16266/1/16.02.2021 г.) за именуване на улици в кв. “Димитър Миленков“, район „Искър“


Решение № 127 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС (Доклад рег. № СОА20-ВК08-16266/1/16.02.2021 г.) за именуване на улици в кв. “Димитър Миленков“, район „Искър“.