АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-251/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Кубратово, ул. “Буневица“ № 12
2. Район „Нови Искър“, с. Кубратово, ул. „Буневица“ № 12А.

Заповед № СОА20-РД07-250/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 19 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. (изм. и доп.) на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Люлин“, ул. „Майски ден“ № 13В.

Заповед № СОА20-РД07-249/02.06.2020 г.

Относно заличаване от списъка с адреси, определени с Приложение № 13 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на следните адреси:

1. Район „Надежда“, ул. „Любородие“ № 42
2. Район „Надежда", ул. „Магнолия“ № 10А.

Заповед № СОА20-РД07-248/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община (изм. и доп.) за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Доброславци, ул. “Масларска“ № 8.

Заповед № СОА20-РД07-247/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Цар Михаил Асен" № 22.

Заповед № СОА20-РД07-246/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. (изм. и доп.) на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Кокаляне, ул. „Иван Шишман“ № 24.

Заповед № СОА20-РД07-245/02.06.2020 г.

Относно изменяне на  Заповед № СО-РД-07-379/30.10.2013 г. на кмета на Столична община, като:
Вместо: „т. 6. с. Герман, ул. „Медуница №№ 1,3, 4,5, 6, 7,8,10, 12 – 17 секция“
Да се чете: „т. 6. с. Герман, ул. „Медуница“ №№ 3, 4,5, 6, 7,8,10, 12 – 17 секция“.

Заповед № СОА20-РД07-244/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Балша, ул. “Стара планина“ № 40А.

Заповед № СОА20-РД07-243/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Железница, местност „Цареви кошари“ № 23А.

Заповед № СОА20-РД07-242/02.06.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 16 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Студентски“, ул. “Д-р Йордан Йосифов” № 22.