Заглавие Дата на публикуване
Детска градина № 63 „Слънце”, район "Сердика" (съвременни танци, спортно-подготвителни и двигателни дейности) 25.08.2021
Детска градина № 142, район "Красно село" (вокално пеене, приложни изкуства, спортно-подготвителни и двигателни дейности, английски език, карате, модерни танци, народни танци, плуване, йога за деца) 24.08.2021
Детска градина № 101 „Ябълкова градина”, район "Люлин" (подвижни игри с топка, визуални изкуства и арттерапия ) 23.08.2021
Детска градина № 111 „Корабче”, район "Лозенец" (спортни и модерни танци, английски език, народни танци и ритмика ) 23.08.2021
Детска градина № 32 „Българче”, район "Люлин" (народни танци, подвижни игри с топка, английски език, визуални изкуства и арттерапия, модерни танци) 23.08.2021
Детска градина № 68 „Ран Босилек”, район "Люлин" (шах, визуални изкуства и арттерапия, латино и модерни танци, народни танци) 23.08.2021
Детска градина № 174 „Фют”, район "Лозенец" (английски език, модерни и латино танци и визуални изкуства и арттерапия) 12.08.2021
Детска градина № 119 „Детска планета”, район "Възраждане" ( мултимедиен английски език; туризъм, ориентиране и спортна анимация с топка) 11.08.2021
Детска градина № 97 „Изгрев”, район "Панчарево" (английски език и приложно изкуство) 11.08.2021
Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне" (плуване и логопед) 06.08.2021