ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
  Административни услуги

 Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 Електронни административни услуги на Столична община
 Услуги предоставяни от Столична община и Столичните общински предприятия
 Електронно кандидатстване за проекти по Столична програма "Култура"
 Услуги, предлагани от районните администрации на Столична община

Бланка на заявление за предоставяне на Комплексна административна услуга (Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване)

Изтегли (.DOC)
Изтегли (.PDF)

1. IBAN сметка за събиране на приходите от административни услуги на
СТОЛИЧНА ОБЩИНА в ОБЩИНСКА БАНКА АД, кл. Врабча

BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG81SOMB91303133008301
Данъчен номер:  1223027772
БУЛСТАТ: 000696327
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се впише пълното име на административната услуга от списъка по-горе.

Забележка:
Сумите, платени за административни услуги по обявената сметка, важат както за Столична община, така и за районните администрации и останалите второстпенни разпоредители с бюджетни средства.
Сумите са приход на общинския бюджет, независимо дали са внесени по сметката на Столична община или по сметки на второстепенните разпоредители.

2. IBAN сметка за услугите, извършвани от дирекция "Зелена система"
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG19SOMB91308427200644
за пропуски за автомобили Код: 448007
за съгласуване на проекти Код: 448001
обезщетения растителност Код: 448081

3.Сметки за услугите, извършвани от дирекция "Общински приходи"
IBAN сметки районни отдели "Общински приходи"
Код за административни услуги: 448007

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община