ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ЗОНИ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Списък на зоните за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти, съгласно Решение № 2, по Протокол № 44 от заседание на СОС на 08.06.1998 г.

Формуляр за попълване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени суми за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ

Съобщения за връчване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Заплащането става:

  • Окончателен годишен патентен данък - в отдела по местонахождение на обекта;
  • Данък сгради - в отдела по местонахождение на имота;
  • Данък МПС - в отдела по местоживеене на собственика;
  • Данък върху възмездно придобиване на имущество – в отдела по местонахождение на имота;
  • Данък върху наследството - в отдела по местоживеене на наследника;
  • Такса смет - в отдела по местонахождение на имота;
  • Такса за притежаване на куче - в отдела по местоживеене на собственика;
  • Други общински такси - в някои от отделите "МДТ" по избор;
  • Туристически данък
  • Такси за административни услуги
Удостоверяване на екологичната категория на превозните средства, съгласно чл.59, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Промили за определяне на данък сгради и такси битови отпадъци

Срокове и необходими документи, свързани с подаване на Декларации по чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община

Плащане на задължения за местни данъци и такси към Столична община, информация Общинска банка АД

Плащане на задължения за местни данъци и такси може да бъде извършвано и чрез офисите на:
• Български Пощи, • Браво Инвестмънтс ООД, • ИЗИПЕЙ АД, • Банка ДСК, • Първа Инвестиционна Банка АД, • Централна Кооперативна Банка АД, • Обединена Българска Банка, • Транскарт Файненшъл Сървисис, • Юробанк България АД

Образци на документи

Списък на необходими документи за регистрация

Организация на работа на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси"АДРЕСИ НА РАЙОННИТЕ ОТДЕЛИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

(При кликване върху съответния район ще се появят банковите сметки чрез които могат по безкасов път да се заплатят дължимите данъци.)

Име Адрес
МДТ "Сердика" бул. "Мария Луиза" № 88
МДТ "Овча купел" бул. ''Цар Борис III'' № 136В
МДТ "Възраждане" ул. “Пиротска” № 70
МДТ "Оборище" ул. ''Силистра'' № 8
МДТ "Красна поляна" бул. ''Възкресение'' № 1А
МДТ "Илинден" ул. "Билянини извори" 10, вх.Б
МДТ "Младост" Младост 3, бул. "Свето Преображение" № 1
МДТ "Студентски" жк ''Студентски град'' бл. № 5
МДТ "Искър" бул. ''Кръстю Пастухов'' № 18
МДТ "Банкя" гр. Банкя, ул. ''Княз Борис I'' № 5
МДТ "Люлин" жк. Люлин I, ул. 113 №1
МДТ "Надежда и Връбница" ул. ''Траен мир'' № 1
МДТ "Средец и Триадица" ул. ''Гурко'' № 12
МДТ "Лозенец" бул. ''Васил Левски'' № 2
МДТ "Изгрев" ул. ''Антон П. Чехов'' № 16А
МДТ "Слатина" бул. ''Шипченски проход'' № 67
МДТ "Красно село" бул. “Цар Борис III” № 124
МДТ "Подуяне" ул. ''Плакалница'' № 51
МДТ "Кремиковци" кв. Ботунец
МДТ "Нови Искър" гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Търговска № 18
МДТ "Витоша" бул. ''Цар Борис III'' № 215, ет. 13
МДТ "Панчарево" с. Панчарево, бул. ''Самоковско шосе'' № 12

Работно време: Заповед РД-09-441/29.06.2012 г.

Телефони за връзка

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община