ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ЗОНИ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Списък на зоните за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти, съгласно Решение № 2, по Протокол № 44 от заседание на СОС на 08.06.1998 г.

Формуляр за попълване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени суми за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Заплащането става:

  • Окончателен годишен патентен данък - в отдела по местонахождение на обекта;
  • Данък сгради - в отдела по местонахождение на имота;
  • Данък МПС - в отдела по местоживеене на собственика;
  • Данък върху възмездно придобиване на имущество – в отдела по местонахождение на имота;
  • Данък върху наследството - в отдела по местоживеене на наследника;
  • Такса смет - в отдела по местонахождение на имота;
  • Такса за притежаване на куче - в отдела по местоживеене на собственика;
  • Други общински такси - в някои от отделите "Общински приходи" по избор;
  • Туристически данък
  • Такси за административни услуги
Удостоверяване на екологичната категория на превозните средства, съгласно чл.59, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Промили за определяне на данък сгради и такси битови отпадъци

Срокове и необходими документи, свързани с подаване на Декларации по чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община

Плащане на задължения за местни данъци и такси към Столична община, информация Общинска банка АД

Плащане на задължения за местни данъци и такси може да бъде извършвано и чрез офисите на:
• Български Пощи, • Браво Инвестмънтс ООД, • ИЗИПЕЙ АД, • Банка ДСК, • Първа Инвестиционна Банка АД, • Централна Кооперативна Банка АД, • Обединена Българска Банка, • Транскарт Файненшъл Сървисис, • Юробанк България АД

Образци на документи

Списък на необходими документи за регистрацияАДРЕСИ НА РАЙОННИТЕ ОТДЕЛИ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ"

(При кликване върху съответния район ще се появят банковите сметки чрез които могат по безкасов път да се заплатят дължимите данъци.)

Име Адрес
Общински приходи "Сердика" бул. "Мария Луиза" № 88
Общински приходи "Овча купел" бул. ''Цар Борис III'' № 136В
Общински приходи "Възраждане" ул. “Пиротска” № 70
Общински приходи "Оборище" ул. ''Силистра'' № 8
Общински приходи "Красна поляна" бул. ''Възкресение'' № 1А
Общински приходи "Илинден" ул. "Билянини извори" 10, вх.Б
Общински приходи "Младост" Младост 3, бул. "Свето Преображение" № 1
Общински приходи "Студентски" жк ''Студентски град'' бл. № 5
Общински приходи "Искър" бул. ''Кръстю Пастухов'' № 18
Общински приходи "Банкя" гр. Банкя, ул. ''Княз Борис I'' № 5
Общински приходи "Люлин" жк. Люлин I, ул. 113 №1
Общински приходи "Надежда и Връбница" ул. ''Траен мир'' № 1
Общински приходи "Средец и Триадица" ул. ''Гурко'' № 12
Общински приходи "Лозенец" бул. ''Васил Левски'' № 2
Общински приходи "Изгрев" ул. ''Антон П. Чехов'' № 16А
Общински приходи "Слатина" бул. ''Шипченски проход'' № 67
Общински приходи "Красно село" бул. “Цар Борис III” № 124
Общински приходи "Подуяне" ул. ''Плакалница'' № 51
Общински приходи "Кремиковци" кв. Ботунец
Общински приходи "Нови Искър" гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Търговска № 18
Общински приходи "Витоша" бул. ''Цар Борис III'' № 215, ет. 13
Общински приходи "Панчарево" с. Панчарево, бул. ''Самоковско шосе'' № 12

Работно време: Заповед РД-09-441/29.06.2012 г.

Телефони за връзка

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община