ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ МАСОВО НАВЛИЗАНЕ НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Съдържание на плана

ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МАСОВИ ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕ:

1. Заявления за провеждане на спортни, културни и други масови мероприятия се подават 7 работни дни преди датата на провеждане на мероприятието.

2. За провеждане на спортни, културни и други масови мероприятия, при които е необходимо да се забранят за обществено ползване: улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС се подава заявление до кмета на СО не по-късно от 14 календарни дни преди датата на провеждане на мероприятието.

3. Уведомленията за провеждане на манифестации и шествия се подават най-малко 72 часа преди началото им.

Заявление по чл. 23, ал.3 от Наредба № 1 за Обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община

Уведомление по чл. 8 и чл.11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/

ИНФОРМАЦИЯ


Семинарно занятие и практическо обучение на тема:"Действие на екипите и взаимодействие на терен при пътно-транспортно произшествие с отделяне в атмосферата на опасни вещества"-26.05.2016 г.
Снимки от занятието: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5

<< >>
Информационна кампания за превенция за подготовка на хората за реакция при природни бедствия
<< >>
Обръщение на Столичната община относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2016г.
<< >>

От 13 до 15 март 2015г., в гр. Правец се проведе семинар на тема „София сигурен град“. Организатори на мероприятието бяха Столична община и фондация „ХАНС ЗАЙДЕЛ“. Семинара предостави отлична възможност за показване и обсъждане на основните предизвикателства, които стоят пред структурите, отговорни за безопасността и сигурността на гостите и гражданите на София.

Участие взеха кметове на райони на Столична община, началници на районни управления на полицията, директори и началници на сектори в структурите на МВР и СДВР.
Снимки: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5

<< >>

От 14 до 16 май, в гр. Вилнюс, Литва се проведе Втора международна конференция на общинските полиции. Тя предоставя отлична възможност за показване и обсъждане на основните предизвикателства, които стоят пред общинските полиции и други институции, отговорни за безопасността и сигурността.
Също така на конференцията се обръща внимание на отражението на дребни закононарушения върху безопасността на града, като не само оказват негативно влияние на имиджа, сигурността и благосъстоянието на града, но също така водят и до престъпления.
Целта на конференцията е представяне и сравняване на настоящата ситуация и проблеми, обмен на добри практики, споделяне на иновации и намиране на решения.
Участие в конференция взимат значителен брой държави, сред които Испания, Литва, Латвия, Естония, Швеция, Полша и други.
Столична Община бе представена от директор на дирекция „ОРУОМПЗБ“ – Красимир Димитров и началник звено – сектор „Общинска полиция“ Стефан Георгиев Стефанов.

<< >>

На 9.04.2014 година се проведе среща между представители на СДВР и Столична oбщина за подобряване на координацията и взаимодействието при опазване на обществения ред.
Снимка: Снимка от срещата

<< >>

На 21.08.2013 г. дирекция "ОРУОМПЗБ" заедно с новосъздаденото звено за бърза реакция при инциденти към нея и Доброволното формирование на Столична община, взеха активно участие в гасенето на пожара възникнал в непосредствена близост до село Локорско район Нови Искър.
Снимки: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5,

<< >>

Участие на Столична община-дирекция "ОРУОМПЗБ" в изложението "SECURITY EXPO 2013" - "INTER EXPO CENTER".
Cнимки: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5, Снимка 6, Снимка 7

<< >>

Среща с доброволците от Доброволното формирование на Столичната община за защита при бедствия
Снимки от срещата: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3

<< >>

Примерен набор от документи за кандидатствуване за отпускане на средства за авариен ремонт от междуведомствената комисия

<< >>

Столичната община набира доброволци за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии

Приложения:

1.Заявление за членство в доброволно формирование

2.Декларация за кандидатстване в доброволно формирование

3.Формуляр за кандидатстване в доброволно формирование.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

План за защита на населението при бедствия-Защита при земетресения

План за защита на населението при бедствия-Защита при наводнения

План за защита на населението при бедствия-Ядрена или радиационна авария, трансграничен пренос на радиоактивни вещества и аварии с радиоактивни източници и материали

ПУНКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Район Средец Район Красно село Район Възраждане
Район Оборище Район Сердика Район Подуяне
Район Слатина Район Изгрев Район Лозенец
Район Триадица Район Красна поляна Район Илинден
Район Надежда Район Искър Район Младост
Район Студентски Район Витоша 1 Район Витоша 2
Район Витоша 3 Район Овча купел 1 Район Овча купел 2
Район Люлин Район Връбница Район Нови Искър 1
Район Нови Искър 2 Район Нови Искър 3 Район Кремиковци 1
Район Кремиковци 2 Район Кремиковци 3 Район Панчарево 1
Район Панчарево 2 Район Панчарево 3 Район Панчарево 4
Район Банкя 1 Район Банкя 2

ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ


Договор между Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи за създаване на звено "Общинска полиция"

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община