ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ''
директор  Минка Кънчева Йовчева    028035935  028035-909  бул. ''Кн. Мария Луиза'' № 88, ет 5,ст.503   m.vladimirova@sofia.bg ; sotsialni.deinosti@sofia.bg  
сряда 09.00 - 11.00 ч. 
Отдел ''Социални услуги за деца и възрастни''
началник отдел  Драгослава Георгиева Лунджова    028035935  028035-912  бул. ''Кн. Мария Луиза'' № 88,  ет 5,ст.512   dlundzhova@sofia.bg 
Отдел "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти"
началник отдел  Вяра Живкова Петрова    029810256  029377-214  ул. ''Московска'' № 33, ст.112   v.petrova@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община