ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ОКОЛНА СРЕДА''
директор  Нина Николаева Макарова    029377417  029377-417  ул. ''Париж'' № 3, ет.5, ст.509   nmakarova@sofia.bg 
сряда 14.00 - 16.00 ч. 
Отдел ''Качество на атмосферния въздух и климат''
Отдел ''Управление на водни обекти, земи и гори''
началник отдел  Величка Георгиева Санкева-Пъшева    029377417  029377-281  ул. ''Париж'' № 3, ет.5, ст.509   v.pysheva@sofia.bg 
Отдел ''Опазване на околната среда''
началник отдел  Славка Илиева Иванова    029861132  029377-456  ул. ''Париж'' № 5, ет.2, ст.205   sborisova@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община