ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ТРАНСПОРТ''
директор  Димитър Дамянов Петлешков  029836742, 029041359  029810250  02904-1018  ул. 'Будапеща' №17, ст.608    
Отдел ''Транспортна дейност-междуселищни и таксиметрови превози''
началник отдел    029836742    029377-500  ул. ''Будапеща'' № 17, ет. 6, ст.707    
старши експерт  Светла Николова Арабаджиева  029810244    02904-1015  ул. 'Будапеща' №17, ст.602   s.arabadzhieva@sofia.bg 
Отдел ''Масов градски транспорт, корабоплавателен и технически надзор''
началник отдел    029836742    029377-500  ул. ''Будапеща'' № 17, ет. 6, ст.610    
главен експерт  инж. Димитринка Кирилова Цветкова  029836749    02904-1014  ул. 'Будапеща' №17, ст.605   dtzvetkova@sofia.bg 
Отдел ''Транспортно обслужване''
началник отдел  Кристина Начева Димитрова  029041349  029521413  02904-1349  ул. ''Дамян Груев'' № 8А, ст.2   k_dimitrova@sofia.bg 
старши експерт  Анна Анелиева Павлова  029041358  029521413  02904-1358  ул. ''Дамян Груев'' № 8А, ст.6а   t.obsluzhvane@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община