ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ИКОНОМИКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ''
директор  Костадинка Желязкова Тулешкова  029433544    0293778123  ул. ''Оборище'' № 44, ст.12 ет.4   k.tuleshkova@sofia.bg 
Отдел ''Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите''
началник отдел  Милена Стефанова Баракова  029445067    0293778125  ул. ''Оборище'' № 44, ет.4, ст.15   m.barakova@sofia.bg 
Отдел ''Икономика''
началник отдел  Радост Христова Татарска  028468781    0293778146  ул. ''Оборище'' № 44, ст.15 ет.4   r.tatarska@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община