ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ФИНАНСИ''
директор  Марияна Гошева Симеонова  029802878  029870089  029377-451  ул. ''Париж'' № 3, ет.3, ст.80   m.simeonova@sofia.bg 
главен счетоводител  Антоанета Борисова Македонска  029809862  029870089  029377-546  ул. ''Париж'' № 3, ет.3, ст.65   amakedonska@sofia.bg 
Отдел ''Сборен бюджет''
началник отдел  Йорданка Христова Станкова      029377-521  ул. ''Париж'' № 3, ет.2, ст.202   jstankova@sofia.bg 
от 10.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
Отдел ''Финансово-счетоводен''
началник отдел  Екатерина Трендафилова Стайкова  029885904  029870089  029377-250  ул. ''Париж'' № 3, ет.3, ст.79   kstaykova@sofia.bg 
от 10.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
Отдел ''Общ баланс на капиталовите разходи''
началник отдел  Илияна Георгиева Гугинска    029377428  029377-412  ул. ''Париж'' № 3, ет.2, ст.205   iguginska@sofia.bg 
от 10.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
Отдел ''Контролно-методически''
началник отдел  Десислава Теодорова Манчева    029870089  029377-247  ул. ''Париж'' № 3, ет.4, ст.402   d.mancheva@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община