ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ''
директор  Венера Руменова Милова       029377-444  ул. ''Московска'' № 33, ст.206   v.milova@sofia.bg  
Отдел ''Управление на проекти''
началник отдел  Димитрина Витанова Герасимова       029377-446  ул. ''Московска'' № 33, ст. 414   d_gerasimova@sofia.bg 
Отдел ''Деловодно обслужване, архив и ГРАО''
началник отдел  Маргарита Делчева Лакова  029041330    02904-1330  ул. ''Московска'' №33, ст.5   m.lakova@sofia.bg 
Отдел ''Контактен център''
началник отдел  Стоян Николов Бамбов  029041390    02904-1390  ул. ''Московска'' №33, ст.11   s_bambov@sofia.bg 
Координатори    070017310    029377-303  ул. ''Московска'' № 33, ст. 10    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община